DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

Úvod

 Fyzioterapie Třeboň

David Sekáč

člen České Podiatrické Společnosti 

 fyzioterapeut

provozovna 

logo 80

 Komplexní péče o Váš pohybový systém

 

V rámci své dlouholeté fyzioterapeutické praxe se zabývám především léčbou bolesti kloubů, svalů a páteře, vznikající v souvislosti s jednostrannou pohybovou zátěží, vadným držením těla a nevhodnými motorickými návyky. Součástí mé práce je též péče o pacienty po úrazech a operacích. Velký důraz kladu vždy na prevenci vzniku bolestivých stavů a ve spolupráci se svými klienty, usiluji o optimalizaci jejich pohybového režimu, vedoucí ke zlepšení životního komfortu.

    Vzhledem k tomu, že negativní vlivy současného životního stylu dopadají nejen na dospělé, ale zejména na mládež a děti školního i předškolního věku, věnuji velkou pozornost i této věkové skupině.

    Kromě pohybové terapie a nejrůznějších manuálních zákroků, poskytuji v oblasti edukace a reedukace pohybových stereotypů, též poradenství a konzultace. V neposlední řadě nabízím také různé druhy relaxačních a regeneračních masáží.

    Mým cílem je poskytovat ucelenou fyzioterapeutickou péči na nejvyšší úrovni. Snažím se využívat nejnovějších poznatků, pomůcek a metod, které dnešní moderní fyzioterapie nabízí. Pravidelnou účastí na odborných kurzech, seminářích a konferencích, rozšiřuji soustavně své znalosti v oboru, v souladu se současnými trendy.

    Rád se setkávám s lidmi a rád s nimi komunikuji, jelikož jedinečnost člověka je to hlavní, co mne na mé práci baví.

 

Na Vaši návštěvu se těší

                                               David Sekáč

Aby bylo legislativě EU učiněno zadost, vězte, že tento web využívá cookies, jako naprostá většina všech stránek na internetu.
Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte.